• CYFROWE APARATY

• EKSPRESOWE OPISY

• 30 LAT DOŚWIADCZENIA

RENTGEN STOAMTOLOGICZNY

Pantomogram

Badanie pantomograficzne jest to rodzaj badania RTG stomatologicznego wykorzystującego promieniowanie rentgenowskie.

Obraz powstaje dzięki temu, że różne tkanki w różny sposób pochłaniają promieniowanie rentgenowskie, a następnie jest on rejestrowany i prezentowany jako obraz wewnętrznych struktur anatomicznych.

RTG pantomograficzne jest jednym z podstawowych badań zlecanych przez lekarza stomatologa. Pozwala ono na jednoczesne zobrazowanie struktur jamy ustnej: wszystkich zębów, kości żuchwy, fragmentu kości szczęki, zatoki szczękowej, podniebienia twardego oraz stawów skroniowo-żuchwowych.

RTG pantomograficzne wykonuje się:

 • w diagnostyce chorób zębów oraz tkanek wierzchołkowych,
 • w diagnostyce chorób kości oraz stawów skroniowo-żuchwowych,
 • przed zabiegiem operacyjnym,
 • przed i w trakcie przebiegu leczenia ortodontycznego,
 • w diagnostyce stanów pourazowych,
 • w diagnostyce zmian nowotworowych.

Oprogramowanie aparatu wyposażono w najnowsze algorytmy przetwarzania obrazu. Dzięki nim jesteśmy w stanie uzyskać wyjątkowo ostre obrazy cyfrowe.

Dzięki łatwej regulacji wysokości aparat jest dostosowany dla pacjentów o różnym wzroście w tym dla pacjentów niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózku.

Otwarta konstrukcja aparatu, przeźroczyste uchwyty i ustawienie pacjenta twarzą w twarz z technikiem wykonującym badanie zapewniają pacjentowi uczucie bezpieczeństwa i brak dyskomfortu klaustrofobii.

W przypadku badań najmłodszych pacjentów, istnieje możliwość wykonania badania pokazowego bez użycia promieniowania, tak aby dziecko zobaczyło w jaki sposób będzie przebiegało badanie. Dzięki zaznajomieniu się małego pacjenta ze sposobem wykonania badania, strach przed nieznanym znika bezpowrotnie i badanie może zostać przeprowadzone w sposób bezpieczny i bezstresowy dla dziecka.

Cefalometria

Badanie Cefalometryczne, zwane również „Cefalo” lub „Tele”, to rodzaj badania RTG stomatologicznego czaszki w projekcji bocznej.

Obraz powstaje dzięki temu, że różne tkanki w różny sposób pochłaniają promieniowanie rentgenowskie, a następnie jest on rejestrowany i prezentowany jako obraz wewnętrznych struktur anatomicznych.

Cefalometria wykonywana jest przede wszystkim w diagnostyce wad zgryzu oraz planowaniu leczenia ortodontycznego.

W Pracowni Rentgenowskiej Densgraf badanie RTG Cefalometryczne wykonywane jest przy użyciu cyfrowego aparatu CS 8100 SC marki Carestream. Do wykonania tych zdjęć dedykowana jest przystawka cefalometryczna.

Aparat posiada unikalną cechę szybkiego trybu skanowania, co powoduje, że

jest obecnie najszybszym na świecie systemem cefalo pracującym w technologii skanu.

Wyjątkowa szybkość skanowania zmniejsza ryzyko rozmycia obrazu podczas poruszenia się pacjenta, skraca również czas naświetlania.

Istnieje również możliwość wyboru pola ekspozycji, a co za tym idzie ochrony pacjenta przed niepotrzebnym napromieniowaniem.

Dodatkowo oprogramowanie rozpoznaje struktury anatomiczne i jest w stanie automatycznie wyznaczyć kryteria oceny do dalszej analizy ułatwiającej planowanie leczenia przez lekarza.

Zdjęcia zębów punktowe

Zdjęcia rtg zębów punktowe, zwane również celowanym jest to rodzaj badania RTG wykorzystującego promieniowanie rentgenowskie. Jest najczęściej zlecanym badaniem RTG przez stomatologów.

RTG pantomograficzne wykonuje się:

 • w diagnostyce chorób zębów oraz tkanek wierzchołkowych,
 • przed, w trakcie i po przebiegu leczenia kanałowego,
 • w diagnostyce zmian próchniczych,
 • w diagnostyce stanów pourazowych,
 • w diagnostyce zębów zatrzymanych.

W Pracowni Rentgenowskiej Densgraf zdjęcia RTG zębów punktowe wykonujemy na aparacie marki Sirona, która jest wiodącym producentem na świecie aparatury rentgenowskiej, wykorzystywanej w stomatologii.

Aparat Heliodent Plus jest klasycznym aparatem stomatologicznym i poza wszystkimi swoimi zaletami jest przede wszystkim synonimem niezawodności, jakości i bezpieczeństwa. 

Przed badaniem

 • Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, badania wykonywane przy użyciu promieniowania rentgenowskiego (zdjęcia pantomograficzne i cefalo- metryczne), wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza. Wyjątkiem są badania rtg zębów punktowe – wykonywane są bez skierowania.
 • W przypadku pacjentów do 16 r. ż. prosimy o przyniesienie książeczki zdrowia, gdyż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia jesteśmy zobligowani do wpisania informacji na temat wykonanego badania RTG,badania RTG.
 • Przeciwwskazaniem do wykonywania badań RTG jest ciąża! U kobiet w ciąży wykonuje się zdjęcia rentgenowskie tylko w wyjątkowych sytuacjach, związanych z ratowaniem życia matki i/lub dziecka. Decyzję o takim badaniu podejmuje lekarz kierujący. Dlatego też zaleca się aby kobiety w wieku rozrodczym wykonywały badania RTG w pierwszych 10 dniach cyklu, tak aby zminimalizować szanse na niepotrzebne napromieniowanie płodu,
 • Do badań rentgenowskich stomatologicznych nie jest wymagane specjalne przygotowanie.

W trakcie badania:

Mimo niezwykłych możliwości jakie daje nam nasza aparatura, sama nie wykona badania, niezbędny jest do tego wykwalifikowany personel medyczny. W Pracowni Rentgenowskiej Densgraf procedury medyczne z zakresu badań rentgenowskich wykonywane są przez techników elektroradiologów. Od momentu rejestracji do wydania wyniku, pacjent znajduje się pod opieką technika, który mając wieloletnie doświadczenie w pracy z użyciem promieniowania jonizującego, jest w stanie w sposób bezpieczny wykonać dane badanie RTG ale i odpowiedzieć na nurtujące pacjenta pytania.

Aby badanie przebiegło w sposób bezpieczny, przed badaniem technik elektroradiolog udzieli pacjentowi niezbędnych wskazówek. W zależności od rodzaju badania rentgenowskiego, może poprosić o:

 • zdjęcie metalowych elementów, ozdób, biżuterii, znajdujących się w obrębie badanym (np. łańcuszek, kolczyki, ruchome protezy, spinki we włosach), jest to niezbędne, aby na wykonanym zdjęciu nie doszło do powstania artefaktów, które w znacznym stopniu mogą przyczynić się do zasłonięcia ważnych struktur anatomicznych, a w efekcie do trudności z wydaniem trafnej diagnozy,
 • o założenie dedykowanego fartucha ochronnego, który osłoni ciało pacjenta przed promieniowaniem rentgenowskim,
 • o przyjęcie konkretnej pozycji, wymaganej do jak najlepszego uwidocznienia badanych struktur anatomicznych,
 • o konieczności zachowania bezruchu i wstrzymania oddechu podczas ekspozycji.

Odbiór wyników

Wyniki badań dostępne są po kilku minutach i mogą być przekazane w formie:

Pantomogram i Cefalometria:

Zdjęcia zębów punktowe: