• CYFROWE APARATY

• EKSPRESOWE OPISY

• 30 LAT DOŚWIADCZENIA

BEZPIECZEŃSTWO

Większość z nas nie zdaje sobie sprawy z faktu, że nasze środowisko zawiera wiele źródeł promieniowania jonizującego, do którego zaliczane jest też promieniowanie rentgenowskie.

Pierwiastki naturalnie występujące w glebie, skałach czy powietrzu oddziaływują na nas w sposób ciągły. Radon może gromadzić się w zamkniętych pomieszczeniach powodując, że w istocie największe dawki otrzymujemy w domu. W ciągu roku otrzymujemy z tego powodu dawkę w wysokości około 1,3 mSv*. 

Kolejnym źródłem naturalnym jest promieniowanie kosmiczne, w wyniku którego otrzymujemy dawkę około 0,3-0,5 mSv/rok. 

Na wysokości 12 500 metrów natężenie promieniowania jonizującego pochodzącego z kosmosu jest ok. 200 razy większe niż na powierzchni Ziemi. Dawka jaką otrzymamy w czasie lotu zależy od czasu jego trwania a także od trasy, np. lot Warszawa-Nowy Jork to dawka ok 0,40 mSv.

Według Komitet Naukowego ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR) roczne dawki promieniowania od źródeł naturalnych czyli tła naturalnego na świecie wynoszą:

 • Polska: 
 • Norwegia: 
 • Indie: 
 • Iran (Ramsar): 
 • 2,4 mSv,
 • 5,2 mSv,
 • 21,0-28,0 mSv,
 • 242,8 mSv.

Pomimo ogromnych różnic w rocznych dawkach w różnych miejscach na świecie, w rejonach o podwyższonym wpływie tła naturalnego nie stwierdza się zwiększonej zachorowalności na nowotwory.

Przykładem działalności medycznej wykorzystującej promieniowanie jest Radiologia, która jest dziedziną medycyny zajmującą się obrazowaniem ciała ludzkiego przy pomocy różnego rodzaju promieniowania.

*mSv: mikro siwert Siwert – (symbol Sv), jest jednostką pochodną układu SI wielkości fizycznych odnoszących się do działania promieniowania jonizującego na organizmy żywe.

Poniżej przykłady dawek skutecznych otrzymywanych w czasie typowych badań radiologicznych:

 • • Densytometria 0,001 mSv
 • • Rtg ręki 0,001-0,002 mSv
 • • Rtg zęba punktowe 0,005 mSv
 • • Rtg pantomograficzne 0,01 mSv
 • • Rtg klatki piersiowej 0,02 mSv
 • • Mammografia 0,4 mSv
 • • Tomografia Komputerowa klatki piersiowej 7 mSv
 • • Pozytronowa Tomografia Emisyjna (PET) 10 mSv

Często pacjenci zastanawiają się nad ewentualnymi zmianami chorobowymi, które mogą powstać wskutek uszkadzającego działania promieniowania jonizującego.

Należy zaznaczyć, że w diagnostyce radiologicznej wykorzystuje się małe dawki promieniowania, które przy zachowaniu obowiązujących reguł postępowania, nie powodują takich doraźnych skutków.

Stwierdzono, że w przypadku jednorazowej dawki do 25 mSv brak jest występowania (brak jest objawów) skutków klinicznych.

Uznaje się, że jednorazowa dawka jest mała, jeżeli nie przekracza wartości około 100 mSv.

Duże dawki to dawki rzędu kilku tysięcy i więcej mSv.

W Polsce określa się, że tzw. całkowita dawka efektywna (źródła naturalne i sztuczne) wynosi ok. 3,30 mSv/rok. 

Mimo iż tak jak wspomnieliśmy wcześniej w diagnostyce radiologicznej stosuje się małe dawki, pracownie rentgenowskie muszą spełniać szereg wymogów, podyktowanych bezpieczeństwem.

W Pracowni Rentgenowskiej Densgraf:

W naszej pracowni przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo Pacjenta i kierujemy się międzynarodową zasadą

-ALARA-

– As Low As Reasonably Achievable –

(Dawki tak małe, jak to realnie możliwe)

Najwyższy poziom standardów bezpieczeństwa osiągamy dzięki stosowaniu zaawansowanej technologicznie, nowoczesnej aparatury oraz powtarzalności procedur medycznych. Te środki gwarantują uzyskanie

wysokiej jakości badań przy zastosowaniu dawek promieniowania tak małych jak to jest racjonalnie osiągalne. Zgodnie z zasadą ALARA.

Zasada Alara (As Low As Reasonably Acievable – tak nisko jak jest to realnie możliwe) to podstawowa zasada ochrony radiologicznej. Zasada ALARA to polityka minimalizacji ryzyka poprzez utrzymanie ekspozycji na najniższym poziomie pod względem kosztów, technologii i korzyści dla zdrowia.

 

Stosując zasadę ALARA badania diagnostyczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego powinno wykonywać się w sposób gwarantujący osiągnięcie wymaganego rezultatu przy możliwie najmniejszej dawce promieniowania.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez Rentgen Densgraf na zdrowie ludzi i środowisko.

Na podstawie art. 32c pkt. 2 Ustawy Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (tekst jednolity z 2021 r. poz. 1941) informujemy, że w związku z działalnością firmy Rentgen Densgraf Dorota Hancka w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.